Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała

Na podstawie §32 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała w związku z zarządzeniem nr 135/2018 r. Wójta Gminy Wisznia Mała z dn. 31 sierpnia 2018 r. ws. zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała na I kadencję 2018-2020

Wójt Gminy Wisznia Mała:

 • zarządził przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała na I kadencję w latach 2018-2020 w dniu 28. września 2018 r.,
 • podaje do wiadomości: 
  • KALENDARZ WYBORCZY dla wyborców do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała:
   • do 05.09.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie wyborów i kalendarzu wyborczym,
   • do 07.09.2018 r. – powołanie Szkolnych Komisji Wyborczych,
   • od 10.09.2018 r.rozpoczęcie kampanii wyborczej (podanie do wiadomości wyborców informacji o zasadach wyborów, w tym trybu, godziny i miejsca zgłaszania kandydatów),
   • do 21.09.2018 r. - zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy,
   • do 24.09.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o liście kandydatów w danym okręgu wyborczym,
   • do 26.09.2018 r. – przygotowanie kart do głosowania, spisu wyborców (wraz z instrukcją głosowania),
   • dnia 28.09.2018 r., godz. 12:00 – 17:00
    PRZEPROWADZENIE WYBORÓW – głosowania do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała,

    opublikowanie protokołów z wynikami wyborów na stronach szkół i Urzędu Gminy Wisznia Mała,
   • dnia 01.10.2018 r. – przekazanie Wójtowi Gminy dokumentacji (protokołów, kart do głosowania) z przeprowadzonych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy,
   • do 03.10.2018 r.ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów.
  • WYKAZ OKRĘGÓW wraz z liczbą mandatów:
   • Okręg nr 1 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach, ul. Główna 40 - 4 mandaty,
    miejscowości: Psary, Szymanów, Krzyżanowice;
   • Okręg nr 2 – Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie, ul. Szkolna 6 – 4 mandaty,
    miejscowości: Kryniczno, Rogoż, Malin, Ligota Piękna, Cienin;
   • Okręg nr 3 - Szkoła Podstawowa w Szewcach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach, ul. Strzeszowska 7 – 4 mandaty,
    miejscowości: Szewce, Ozorowice, Strzeszów, Paniowice;
   • Okręg nr 4 - Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Wiszni Małej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej, ul. Szkolna 51 – 4 mandaty,
    miejscowości: Wisznia Mała, Pierwoszów, Wysoki Kościół, Machnice, Mienice, Piotrkowiczki.
  • INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:
   • Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady posiadają osoby, które w dniu wyborów ukończyły 12 rok życia i nie ukończyły 20 roku życia oraz:
    • mieszkają na terenie Gminy Wisznia Mała lub
    • posiadają status ucznia w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych, które działają na terenie Gminy Wisznia Mała.
   • Zgłoszenia kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy przyjmuje dyrektor szkoły w danym okręgu wyborczym. Lista kandydatów zamyka się na 7 dni przed ogłoszoną datą wyborów, tj. do 21.09.2018 r.
   • Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
    • imię i nazwisko,
    • miejsce zamieszkania,
    • nazwę szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz klasę,
    • listę co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Młodzieżowej Rady Gminy, które popierają kandydaturę kandydata.
   • Do zgłoszenia obowiązkowo należy ponadto dostarczyć:
    • podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych ucznia na udział w pracach Młodzieżowej Rady Gminy,
    • podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych ucznia na przetwarzanie danych osobowych ucznia (kandydata do Młodzieżowej Rady Gminy).

Więcej na temat Młodzieżowej Rady Gminy tutaj.

Comments are closed.