Wybory MRG 2018 – Zgłaszanie kandydatów

Wójt Gminy Wisznia Mała zarządzeniem nr 144/2018 z dn. 6 września 2018  r. ustalił harmonogram przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała. 

Zgłoszenia kandydatów przyjmują dyrektorzy szkół w danym okręgu wyborczym, w siedzibie szkoły (sekretariat) w dn. od 10.09.2018 r. do 21.09.2018 r. – codziennie w dni robocze w od godz. 10:00 do 13:00.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce zamieszkania,
  • nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza oraz klasę,
  • listę co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Młodzieżowej Rady, które popierają kandydaturę kandydata.

Ponadto do zgłoszenia obowiązkowo należy dołączyć:

  • podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych ucznia na udział w pracach Młodzieżowej Rady,
  • podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych ucznia (kandydata do Młodzieżowej Rady).

Wzory dokumentów:

Comments are closed.