Wybory MRG 2018 – Listy kandydatów, głosowanie w piątek 28.09.2018

Wójt Gminy Wisznia Mała informuje o listach zgłoszonych kandydatów w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała na I kadencję w poszczególnych okręgach oraz o terminie głosowania. 

 • Okręg nr 1 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach, ul. Główna 40:
  1. Maria Bomba
  2. Aleksandra Borowska
  3. Alan Gruby
  4. Adam Pakulski
  5. Klaudia Saluk
 • Okręg nr 2 – Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi śląskiej w Krynicznie, ul. Szkolna 6:
  • brak głosowania (za mała liczba zgłoszonych kandydatów)
 • Okręg nr 3 – Szkoła Podstawowa w Szewcachw Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach, ul. Strzeszowska 7:
  1. Wiktoria Bagińska
  2. Oskar Bielak
  3. Maciej Falów
  4. Arkadiusz Opaliński
  5. Eryk Toda
  6. Maciej Turczyk
  7. Radomir Ziajkiewicz
 • Okręg nr 4 – Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Wiszni Małejw Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej, ul. Szkolna 51:
  1. Weronika Biernat
  2. Krzysztof Buczak
  3. Maria Grzegorczyk
  4. Wiktoria Juszczak
  5. Joanna Krauze
  6. Maja Kwiecień

Głosowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała zostanie przeprowadzone w piątek, 28.09.2018 r. w godzinach od 12:00 do 17:00 w lokalach wyborczych znajdujących się w budynkach ww. szkół.

Warunki głosowania:

 1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym na terenie szkolnym.
 2. Lokal wyborczy jest otwarty w dniu głosowania od godz. 12:00 do godz. 17:00.
 3. Kartę do głosowania wydaje Szkolna Komisja Wyborcza osobie ujętej w sporządzonym przez wójta Spisie Osób Uprawnionych do Głosowania, po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.
 4. Głosujący jest obowiązany poświadczyć własnoręcznym podpisem odebranie karty do głosowania.
 5. Każdy głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.
 6. Głosujący nie może przekazać swojej karty do głosowania innej osobie.
 7. Na karcie do głosowania głosujący stawia w pustym polu przy nazwisku kandydata, którego popiera, znak „X”. Głosować można maksymalnie na czterech kandydatów (od jednego do czterech), stawiając znak „X” (dwie przecinające się linie), w kratce z lewej strony przy nazwisku kandydata, na którego wyborca głosuje.
 8. W przypadku postawienia znaku „X” w kratce przed nazwiskiem więcej niż czterech kandydatów lub niepostawienia tego znaku przy nazwisku któregokolwiek kandydata głos jest nieważny.
 9. Mandat Radnego uzyskują kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w liczbie zgodnej z liczbą mandatów określoną w danym okręgu.

Więcej na temat Młodzieżowej Rady Gminy tutaj.

Na podstawie:

Comments are closed.