Wybory samorządowe 2018 – KANDYDACI

W najbliższą niedzielę (21.10.2018 r.) w całym kraju odbędą się wybory samorządowe. Również mieszkańcy naszej gminy wybiorą swoich przedstawicieli do:

 • Rady Gminy Wisznia Mała,
 • Rady Powiatu Trzebnickiego,
 • Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

oraz wskażą gospodarza gminy, czyli

 • Wójta Gminy Wisznia Mała.

Poniżej przedstawiono listy kandydatów, na których mogą głosować mieszkańcy Psar, Szymanowa i Krzyżanowic.

WYBORY DO RADY GMINY

Do głosowania na radnych do rady gminy służą KARTY W KOLORZE SZARYM.

Aby oddać ważny głos należy postawić znak „X” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata. Zaznaczenie znakiem „X” więcej niż jednego kandydata lub nieznaczenie znakiem „X” żadnego kandydata powoduje nieważność głosu. 

Kandydaci na radnych w Psarach, Szymanowie i Krzyżanowicach

W Psarach, Szymanowie i Krzyżanowicach wybieranych jest w sumie 4 radnych, zgodnie z ww. podziałem na okręgi wyborcze. W wyborach samorządowych 2018 r. komitety wyborcze zgłosiły następujących kandydatów na radnych (kolejność alfabetyczna wg nazwisk kandydatów):

 • Okręg nr 12 – sołectwa: Psary (część) i Szymanów (część):
  • Henryk IDACZYK, lat 68
   - KWW Jakuba Bronowickiego,
  • Anna Jolanta KAŁUŻA-HANDKE, lat 43
   - KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek,
  • Michał KUJAWA, lat 36
   - KWW Karoliny Kempiszak Razem dla Wiszni Małej,
  • Jerzy Zbigniew LIPKA, lat 59
   - KW Prawo i Sprawiedliwość;
 • Okręg nr 13 – sołectwo Psary (część):
  • Ewa Grażyna KUJAWA, lat 58
   - KWW Karoliny Kempiszak Razem dla Wiszni Małej,
  • Maciej Stanisław MYTYCH, lat 24
   - KWW Jakuba Bronowickiego,
  • Jerzy SZCZERBIK, lat 64
   - KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek;
 • Okręg nr 14 – sołectwo Szymanów (część):
  • Aneta Joanna DOBROWOLSKA-TORA, lat 40
   - KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek,
  • Marcin Michał KRAMARZEWSKI, lat 38
   - KWW Jakuba Bronowickiego,
  • Józef Andrzej NOWAK, lat 64
   - KWW Pawła Maliczkowskiego;
 • Okręg nr 15 – sołectwo Krzyżanowice:
  • Jerzy Henryk DROZD, lat 59
   - KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek,
  • Andrzej WAWRO, lat 53
   - KWW Jakuba Bronowickiego.

 

WYBORY WÓJTA GMINY

Do głosowania na wójta gminy służą KARTY W KOLORZE RÓŻOWYM.

Aby oddać ważny głos należy postawić znak „X” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata. Zaznaczenie znakiem „X” więcej niż jednego kandydata lub nieznaczenie znakiem „X” żadnego kandydata powoduje nieważność głosu.

Kandydaci na wójta

W wyborach samorządowych 2018 r. komitety wyborcze zgłosiły następujących kandydatów na wójta (kolejność alfabetyczna wg nazwisk kandydatów):

 • Jakub Jan BRONOWICKI, lat 52
  - KWW Jakuba Bronowickiego,
 • Agnieszka Maria BRZĄKAŁA, lat 42
  - KW Prawo i Sprawiedliwość,
 • Marzanna Beata JURZYSTA-ZIĘTEK, lat 40
  - KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek
 • Karolnia Anna KEMPISZAK, lat 44
  - KWW Karoliny Kempiszak Razem dla Wiszni Małej.

 

WYBORY DO RADY POWIATU

Do głosowania na radnych do rady powiatu służą KARTY W KOLORZE ŻÓŁTYM.

Aby oddać ważny głos należy postawić znak „X” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata. Zaznaczenie znakiem „X” więcej niż jednego kandydata na różnych listach lub nieznaczenie znakiem „X” żadnego kandydata powoduje nieważność głosu.

W wyborach do rady powiatu głos będzie ważny również w sytuacji, gdy zostanie zaznaczony znakiem „X” więcej niż jeden kandydat na tej samej liście. Wtedy głos zalicza się na konto tego z kandydatów, który znajduje się wyżej na liście.

Listy kandydatów na radnych powiatowych

W wyborach samorządowych 2018 r. w powiecie trzebnickim (okręg nr 2 – gm. Wisznia Mała) komitety wyborcze zarejestrowały następujące listy kandydatów na radnych powiatowych (kolejność wg numerów list):

 • Lista nr 4 – KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska:
  1. Wiktor Wincenty LUBIENIECKI, lat 61, zam. Piotrkowiczki
  2. Zygmunt WOJCIECHOWSKI, lat 68, zam. Kryniczno
  3. Ewa Maria FRANKIEWICZ, lat 65, zam. Malin
  4. Dorota Małgorzata KOWALSKA, lat 55, zam. Wisznia Mała
  5. Maciej Augustyn ŁAMASZ, lat 33, zam. Psary
 • Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość:
  1. Tadeusz IWASZUK, lat 74, zam. Piotrkowiczki
  2. Stanisław Andrzej SKOTNY, lat 67, zam. Malin
  3. Wiesław MRÓZ, lat 65, zam. Ligota Piękna
  4. Edyta Joanna BOKSA, lat 43, zam. Szewce
  5. Jolanta Maria KOPERNIAK, lat 70, zam. Ligota Piękna
 • Lista nr 13 – KWW „Nasz Powiat”:
  1. Agnieszka Jadwiga BELCZYK, lat 44, zam. Ligota Piękna
  2. Bartosz Jerzy RYSZKOWSKI, lat 48, zam. Malin
  3. Sandra Weronika KUBASIK, lat 23, zam. Rogoż
  4. Dominik Stan WIELEBA, lat 19, zam. Machnice
 • Lista nr 14 – KWW Marka Długozimy – Skuteczni dla Rozwoju”:
  1. Janina Elżbieta DRABIAK, lat 55, zam. Ligota Piękna
  2. Robert Sławomir CICHOŃSKI, lat 42, zam. Wisznia Mała
  3. Małgorzata Urszula PISAREK, lat 59, zam. Strzeszów
  4. Stanisław SANECKI, lat 39, zam. Kryniczno
 • Lista nr 15 – KWW Wspólnota Samorządowo-Ludowa:
  1. Sławomira Elżbieta MISURA-HERMANN, lat 58, zam. Strzeszów
  2. Józefa BEBŁOCIŃSKA, lat 69, zam. Krzyżanowice
  3. Roman Andrzej PIWOROWICZ, lat 31, zam. Wisznia Mała
  4. Andrzej Janusz KUNYSZ, lat 47, zam. Szewce
  5. Ernest Cyprian POCIEJOWSKI, lat 27, zam. Rogoż

 

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO

Do głosowania na radnych do sejmiku wojewódzkiego służą KARTY W KOLORZE NIEBIESKIM.

Aby oddać ważny głos należy postawić znak „X” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata. Zaznaczenie znakiem „X” więcej niż jednego kandydata na różnych listach lub nieznaczenie znakiem „X” żadnego kandydata powoduje nieważność głosu.

W wyborach do sejmiku wojewódzkiego głos będzie ważny również w sytuacji, gdy zostanie zaznaczony znakiem „X” więcej niż jeden kandydat na tej samej liście. Wtedy głos zalicza się na konto tego z kandydatów, który znajduje się wyżej na liście.

Listy kandydatów na radnych sejmiku wojewódzkiego

Listy kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z okręgu nr 2 są dostępne TUTAJ.

Powyższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Został opracowany na podstawie:
- obowiązującego kodeksu wyborczego,
- informacji i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu (www.pkw.gov.pl),
- dokumentów i komunikatów znajdujących się na stronie urzędu Gminy Wisznia Mała, w tym dokumentów Gminnej Komisji Wyborczej (bip.wiszniamala.pl).
Opracowanie ma charakter poglądowy, nie porusza i nie wyjaśnia wszystkich zagadnień związanych z wyborami oraz nie może być traktowane jako oficjalna wykładnia prawa.
Autor dopełnił wszelkich starań, aby treści zawarte na tej stronie były rzetelne i zgodne z prawdą, niemniej jednak nie wyklucza występowania w nich niezamierzonych błędów i niejasności.

zebrał i opracował Maciej Łamasz

Comments are closed.