Psary i psarzanie – ankieta

W związku z udziałem Psar w programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej Grupa Odnowy przeprowadza w naszej miejscowości ankietę, która pozwoli bliżej poznać Psary, ich mieszkańców i potrzeby.

Ankieta jest całkowicie anonimowa a jej wypełnienie dobrowolne. Jej wyniki pomogą w opracowaniu planu odnowy naszej miejscowości.

Niestety nie jest możliwe osobiste dotarcie ankieterów do każdego mieszkańca Psar. Dlatego osoby, które chcą wziąć w badaniu udział, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Wypełnione ankiety można przesyłać na adres mejlowy lidera Grupy Odnowy. Zbiorcze wyniki zostaną przedstawione na stronie internetowej sołectwa.

 

 

Comments are closed.