Uchwały Zebrania Wiejskiego

Uchwały Zebrania Wiejskiego

z 2011 r.

Uchwała nr 1/2011 ws. dochodu z Jarmarku Wielkanocnego

Uchwała nr 2/2011 ws. wyboru sprzętów na place zabaw w Psarach

Uchwała nr 3/2011 ws. czynu społecznego mieszkańców Psar

Uchwała nr 4/2011 ws. przekazania składników mienia komunalnego sołectwu Psary

Uchwała nr 5/2011 ws. złożenia wniosku do MPZP Psary I

Uchwała nr 6-2011 ws. przystąpienia sołectwa Psary do Programu Odnowy Wsi

Uchwała nr 7-2011 ws. przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2012 r.

Uchwała nr 8-2011 ws. zgłoszenia wniosków do projektu MPZP PSARY I

Uchwała nr 9-2011 ws. zgłoszenia wniosków do projektu MPZP PSARY II

Uchwała nr 10/2011 ws. przyjęcia Sołeckiej strategii rozwoju wsi Psary w gminie Wisznia Mała

z 2012r.

Uchwała nr 1/2012 ws.  przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2013 r.

Uchwała nr 2/2012 ws. partoli policyjnych na terenie sołectwa Psary