Pisma Sołtysa i Rady Sołeckiej

Wykaz pism Sołtysa i Rady Sołeckiej wystosowanych

w 2011 r.

20-04-2011 Petycja o inwestycje w sołectwie

29-04-2011 Wniosek o zakup farb

5-05-2011 Wnioski do budżetu

w 2013r.

2-01-2013 Harmonogram imprez w 2013 r. na terenie sołectwa