Odnowa Wsi – przystąpienie do programu

W Psarach zawiązała się grupa inicjatywna odnowy miejscowości. Miało to miejsce na zebraniu wiejskim 9 czerwca 2011 roku, kiedy to została podjęta uchwała nr 6/2011. Grupa ma charakter otwarty. Liderem grupy został wybrany Maciej Lamasz.

7 października 2011 roku odbyła się we wsi wstępna wizja lokalna z udziałem moderatorów programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej oraz niektórymi osobami z psarskiej grupy odnowy.

W związku z przygotowaniami do warsztatów programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej Grupa Odnowy Psar przeprowadziła w dniach 22-26 października 2011 roku ankietę wśród mieszkańców Psar. Wyniki ankiety zostały przedstawione w zbiorczym raporcie.

27 i 28 października 2011 roku w świetlicy w Malinie odbyły się warsztaty programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej, które pomogły Grupie Odnowy Psar opracować strategię krótko- i długoterminową rozwoju miejscowości.

14 listopada 2011 roku w Malinie odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu szkoleń z programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Na warsztatach przedyskutowano gotowe strategię krótko- i długoterminowego rozwoju Psar. Moderatorzy programu zgłosili swoje ostatnie uwagi do opracowań. Po ich uwzględnieniu Grupa Odnowy Psar przedstawi do dyskusji gotową strategię mieszkańcom.

Na zebraniu wiejskim 15 grudnia 2011 roku odbyła się prezentacja „Sołeckiej strategii rozwoju wsi Psary w gminie Wisznia Mała”. Zapisy strategii zostały przedyskutowane z mieszkańcami. Po dyskusji zebranie wiejskie podjęło uchwałę nr 10/2011 ws. przyjęcia Sołeckiej strategii rozwoju wsi Psary w gminie Wisznia Mała.