„Cudze chwalimy…” Zapraszamy na cykl wycieczek

Rada Sołecka Psar we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Psarach oraz dzięki wsparciu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wisznia Małej organizują cykl wycieczek krajoznawczych po bliższych i dalszych okolicach. Wspólne wyprawy i wyjazdy są okazją do poznania ciekawych miejsc regionu a, co ważniejsze, poznania siebie nawzajem.

Dla kogo?

Organizatorzy nie przewidują żadnych ograniczeń co do osób, które mogą wziąć udział w wyjazdach. Oferta kierowana jest do wszystkich Mieszkańców: dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin oraz grup przyjaciół i znajomych. Celem jest integracja społeczności wrocławskich przedmieść, których mieszkańcy nierzadko są dla siebie anonimowi. Dlatego do udziału zaproszeni są Mieszkańcy szczególnie Psar, Szymanowa i Krzyżanowic. Oczywiście osoby z innych miejscowości lub osiedli będą równie mile widziane.

Za ile?

Udział w wycieczkach jest praktycznie bezpłatny. Dzięki wsparciu finansowemu z OKSiR w Wiszni Małej w przypadku bliższych wyjazdów uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów. W przypadku wycieczek autokarowych planowanych jesienią uczestnicy poniosą jedynie opłaty związane z wykupieniem  ubezpieczenia (ok. 5 zł/os.).

Jak dołączyć?

Chęć udziału można zgłaszać:

Plan wyjazdów

Szczegółowe informacje już wkrótce.