Władze Sołectwa Psary

Sołtys:

 • Jerzy Szczerbik
  tel.: 605 455 767

Rada Sołecka:

 • Aneta Leszczyszyn - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 • Anna Gontarz
 • Anna Kałuża-Handke
 • Aleksandra Telesiewicz
 • Dariusz Matejuk

Radni do Rady Gminy Wisznia Mała (kadencja VIII, 2018-2023):

 • Jerzy Szczerbik
  członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  członek Komisji Spraw Społecznych i Młodzieży,
  członek Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego
  tel.: 605 455 767
 • Henryk Idaczyk
  wiceprzewodniczący Rady Gminy Wisznia Mała,
  członek Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji,
  członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  członek Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego