Obwieszczenie Wójta Gminy ws. postanowienia Marszałka Województwa

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że dnia 03.02.2015r. zostało wydane postanowienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 93/2015 w postępowaniu administracyjnym, zakończonym ostateczną decyzją Wójta Gminy Wisznia Mała nr 1/2015 z dn. 15.01.2015r. dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej na działkach nr 267/9, 267/11, 456/1, 456/2, 255/3 wraz z kanalizacją deszczową na działkach nr 255/3, 504/2 w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała”.

Więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że dnia 23.12.2014r. zostały wydane postanowienia:

  • Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 90/426/14 oraz
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/WR.Z-3-eb-4392-41/14

w postępowaniu administracyjnym ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej na działkach nr 267/9, 267/11, 456/1, 456/2, 255/3 wraz z kanalizacją deszczową na działkach nr 255/3, 504/2 w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała”.

Więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego zawiadamia zainteresowane strony o wszczęciu na wniosek złożony w imieniu GDDKiA oddział we Wrocławiu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z inewstycją pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko – Węzeł Widawa-Wrocław”. Więcej