Spotkanie informacyjne dotyczące budowy i podłączenia do sieci kanalizacyjnej, 03.07.2019 (środa)

W dniu 03 lipca 2019 r. (środa) o godz. 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach przy ul. Głównej 40 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Psar i Szymanowa w sprawie przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu udział wezmą Wójt Gminy Wisznia Mała oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej – pani Grażyna Chwastek.

Każdy uczestnik spotkania będzie mógł uzyskać informacje o przyłączeniu swojej posesji do kanalizacji i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Jerzy Szczerbik
Sołtys Psar

Przerwa w dostawach wody w Psarach – 29.05.2018 (wtorek)

Jak informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej  w dniu 29 maja 2018 r. (wtorek) w godz. od 9:00 do 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w Psarach do odbiorców przy:

  • ul. Długiej (nr 40-68) i
  • ul. Parkowej (nr 37 – 79 oraz nr 40-64).

Ponadto podczas prac remontowych może być utrudniony dojazd do posesji.

Czas przerwy w dostawie wody może ulec zmianie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 71 312 82 27.

Przerwa w dostawach wody – 12.08.2016 (piątek)

Jak informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 z powodu awarii na sieci wodociągowej  w dniu 12.08.2016 r. (piątek) w godz. od 8:00 do 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w Psarach do odbiorców przy:

  • ul. Długiej (nr 1-19),
  • ul. Parkowej (nr 1-15 nieparzyste) i
  • ul. Głównej (nr 42 i 44).

Ponadto w związku z usuwaniem awarii w dniu 12.08.2016 r. zostanie zamknięta ul. Polna w Psarach.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 71 312 82 27.

Przerwa w dostawach wody – 28.09.2015 (poniedziałek)

Jak informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 w związku z pracami na sieci w dniu 28.09.2015 r. (poniedziałek) w godz. od 10:00 do 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w Psarach do odbiorców przy: ul. Długiej (nr 20-68), Parkowej (nr 21-27), Rzemieślniczej, Rakowskiej, Wolności (nr 30-53) i w Krzyżanowicach.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 71 312 82 27.

Przerwa w dostawach wody – 18.09.2015 (piątek)

Jak informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 w związku z wymianą zasuw w dniu 18.09.2015 r. (piątek) w godz. od 10:30 do 14:30 wystąpi przerwa w dostawie wody w Psarach do odbiorców przy: ul.  Głównej (nr 36, 38, 40)Malinowej (nr 1-5), Parkowej (nr 1-17a), Polnej (nr 4).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 71 312 82 27.