Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że stwierdził uchybienie terminu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Paniowic „Moje Paniowice” do wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dnia 31. stycznia 2012 r. znak WOŚ.4233.1.2011.ŁCK.

Z treścią postanowienia można zapoznać się m.in. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała. Treść obwieszczenia poniżej.

Więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podaje do publiczniej wiadomości, że dnia 31. stycznia 2012r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia w ramach działań związanych z Modernizacją Węzła Wodnego, tj.:

  • przebudowie i modernizacji kanału Odra-Widawa wraz z przelewem,
  • budowie wałów przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy wraz przebudową mostów drogowych i kolejowych.

Więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 31. stycznia 2012r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia w ramach działań związanych z Modernizacją Węzła Wodnego, tj.:

  • przebudowie i modernizacji kanału Odra-Widawa wraz z przelewem,
  • budowie wałów przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy wraz przebudową mostów drogowych i kolejowych.

Więcej