Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego dopuścił do udziału na prawach strony w postępowaniu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Paniowic „Moje Paniowice”. Więcej