Całodniowe spotkanie z DZMiUW ws. budowy wałów powodziowych – 2.07.2015

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zaprasza zainteresowanych Mieszkańców Psar, Krzyżanowic i Szymanowa – właścicieli nieruchomości – na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 02.07.2015r. w godzinach 10:00-18:30 w budynku szkoły podstawowej w Psarach.

Więcej

Spotkania ws. budowy wałów powodziowych – 11.03.2015 (środa)

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zaprasza zainteresowanych mieszkańców Psar, Krzyżanowic i Szymanowa na spotkania, które odbędą się w środę, 11.03.2015r.

  • o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej w Psarach,
  • o godz. 19:30 w świetlicy wiejskiej w Szymanowie.

Więcej

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o pozwoleniu na realizację budowy wałów na rz. Widawie

Wojewoda dolnośląski wydał dwa obwieszczenia, w których zawiadamia o wydaniu dwóch decyzji (nr 25/14 i nr 26/14 z dn. 22.09.2014r.) o zezwoleniu  Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji w zakresie budowy wałów wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi na rzece Widawie m.in. na pograniczu gm. Wisznia Mała i m. Wrocławia.

Więcej

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowań administracyjnych ws. budowy wałów na rz. Widawie

Wojewoda dolnośląski wydał dwa obwieszczenia, w których zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy wałów wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi na rzece Widawie m.in. na pograniczu gm. Wisznia Mała i m. Wrocławia.

Więcej

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o umorzeniu postępwań administracyjnych ws. budowy wałów na rz. Widawie

Wojewoda dolnośląski wydał dwa obwieszczenia, w których zawiadamia o wydaniu decyzji umarzających postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy wałów wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi na rzece Widawie m.in. na pograniczu gm. Wisznia Mała i m. Wrocławia.

Więcej