Zmiany w projekcie trasy S5, hałas, problemy komunikacyjne – spotkanie, 26.02.2015r.

W czwartek, 26.02.2015r. o godz. 19:00 w OKSiR w Wiszni Małej odbędzie się spotkanie poświęcone m.in.:

  • zmianom w projekcie budowanej trasy S5 – planowana likwidacja ekranów akustycznych w sąsiedztwie miejscowości,
  • skrzyżowaniu drogi krajowej 5 w Krynicznie,
  • bezpieczeństwu na drogach powiatowych.

W spotkaniu z Mieszkańcami gminy wezmą udział starosta trzebnicki - p. Waldemar Wysocki oraz poseł na sejm RP - p. Przemysław Czarnecki, został również zaproszony wójt gminy Wisznia Mała – p. Jakub Bronowicki. Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja”.

Więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że dnia 24.10.2014r. zostało wydane postanowienie Starosty Trzebnickiego nr OŚRiL.673.7.31.2014 w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa (skablowanie) odcinka linii napowietrznej SN 20kV nr – L-156 na działkach nr 399/4, 399/3, 520/2, 520/4, 403, 574, budowa stacji transformatorowej na działce nr 406 i budowa linii kablowych i przyłącza 1kV do działki nr 435/4 w Psarach”
na działkach nr 491, 520/2, 403, 574, 520/4 i na części działek 492/2, 512, 474/2, 406, 486, 399/4, 399/3 i 435/4, obręb Psary.

Więcej