Jabłka dla Psar, Szymanowa i Krzyżanowic

Już w najbliższy czwartek (5 maja 2016 r.) do Psar przyjedzie transport darmowych jabłek dla Mieszkańców Psar, Szymanowa i Krzyżanowic.

Akcję zorganizowali: Stowarzyszenie Uniwersytet Dorosłego Człowieka oraz radna powiatu trzebnickiego Marzanna Jurzysta-Ziętek dzięki wsparciu Fundacji „Potrafię Pomóc” oraz Pana Edwarda Ptaka i Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja”.

Na terenie Psar dystrybucję koordynuje Stowarzyszenie „Integracja” oraz Rada Sołecka Psar.

Dla każdej rodziny przygotowano skrzynkę jabłek (ok. 22 kg). Jabłka są darmowe a skrzynki nie podlegają zwrotowi.

Dystrybucja odbywa się na zasadach wolontariatu, dlatego prosimy o pomoc osoby, które mają możliwość dostarczyć jabłka swoim sąsiadom, kontakt:

Jabłka na terenie Psar można odebrać w poniższych miejscach:  Więcej