Subiektywne podsumowanie kadencji

Szanowni Państwo,

niecałe cztery lata temu większość z Państwa zaufała mi, powierzając mandat radnego z Psar w Radzie Gminy Wisznia Mała. Drugi mandat z naszej miejscowości zdobył dobrze znany mieszkańcom Jerzy Szczerbik, którego prywatnie mam przyjemność określać moim przyjacielem. Weszliśmy do Rady Gminy jako radni niezależni, chcąc działać na rzecz naszej miejscowości i całej gminy. Po czterech latach najwyższy czas na (subiektywne) podsumowanie działań.  Więcej

Wybory MRG 2018 – Wydłużony termin zgłaszania kandydatów

Obwieszczeniem z dn. 21.09.2018 r. Wójt Gminy Wisznia Mała informuje, że w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała na I kadencję w okręgach wyborczych:

  • nr 1 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach, ul. Główna 40;
  • nr 2 – Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi śląskiej w Krynicznie, ul. Szkolna 6;
  • nr 3 – Szkoła Podstawowa w Szewcach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach, ul. Strzeszowska 7;

zgłoszono 4 kandydatów (na przypadające 4 mandaty). W związku z powyższym wydłużono czas na zgłoszenie kandydatów w wyżej wymienionych okręgach wyborczych do dnia 26.09.2018 r. (środa). Więcej

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała

Na podstawie §32 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała w związku z zarządzeniem nr 135/2018 r. Wójta Gminy Wisznia Mała z dn. 31 sierpnia 2018 r. ws. zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała na I kadencję 2018-2020

Wójt Gminy Wisznia Mała:

  • zarządził przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała na I kadencję w latach 2018-2020 w dniu 28. września 2018 r.,