Psary, Szymanów, Krzyżanowice oczami młodych architektów – 17.06.2013

PREZENTACJA PRAC STUDENCKICH

w poniedziałek 17 czerwca 2013r. o godz. 17:00

na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
Wrocław, ul. Prusa 55, sala 233

W ramach współpracy podjętej przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i Gminę Wisznia Mała studenci Wydziału Architektury w ciągu ostatnich kilku miesięcy opracowali niektóre, wymagające poprawy obszary na terenie Krzyżanowic, Psar i Szymanowa.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, na którym zostaną zaprezentowane efekty tych działań – wybrane prace studenckie.

Jacek Wiszniowski
- Zakład Kształtowania Środowiska, Wydział Architektury PWr

Jakub Bronowicki
- Wójt Gminy Wisznia Mała