Podziel się:

Pycha kroczy przed upadkiem. O biciu piany…. część III

sobota 19th, Grudzień 2015 / 17:55 Autor:

Zarząd Powiatu Trzebnickiego na Dolnym Śląsku ma największą wiedzę merytoryczną na temat stanu ekonomicznego szpitali powiatowych. Kto to powiedział? Najskromniejszy ze skromnych były Starosta Trzebnicki Robert Adach. Gdzie upadek spytacie, skoro autor tych słów gdy stracił po wyborach samorządowych stanowisko starosty, został zastępcą dyrektora departamentu zdrowia i promocji województwa dolnośląskiego? Upada oczywiście szpital.

XIII Sesja Rady Powiatu Trzebnickiego, 27 czerwca 2013 r.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję: o udzielenie głosu poprosił radny Krzysztof Głuch i odczytał swoje stanowisko na temat sytuacji szpitala:

Jeszcze w zeszłym roku Pan Starosta przedstawił nam kilka możliwych scenariuszy dotyczących przyszłości szpitala – sprzedaż, przekształcenie w spółkę prawa handlowego, połączenie z innym szpitalem. Na wniosek zarządu Rada Powiatu podjęła w lutym tego roku uchwałę umożliwiającą przekształcenie szpitala w Sp. z o.o., jednak ostateczne decyzje dotyczące przekształcenia nie zapadły. Tymczasem sytuacja szpitala staje się coraz bardziej dramatyczna. Pomimo zainwestowania przez Powiat w rozbudowę szpitala kilkunastu mln zł szpital wpada w pętlę zadłużenia, z której coraz trudniej będzie się wydostać.
Zastanawialiśmy się wspólnie nad przyszłością Szpitala św. Jadwigi Śląskiej, a tymczasem współwłaścicielem szpitala stają się jego wierzyciele, którzy przy stale powiększającym się długu za kilka lat mogą go przejąć za symboliczna złotówkę.
Zadłużenie szpitala na koniec roku 2011 wynosiło ok. 16 mln, przy wartości księgowej aktywów na poziomie 26,5 mln. Zadłużenie osiągnęło taką wielkość, że jego obsługa staje się coraz trudniejsza. Strata z działalności gospodarczej za 2011 rok wyniosła 4,3 mln zł, a w 2010 roku strata wynosiła 1,7 mln. Straty w kolejnych latach na obecnym poziomie mogą spowodować, ze wielkość zadłużenia szpitala przekroczy jego wartość i to już w kadencji następnych władz samorządowych.
Koszt obsługi zadłużenia szpitala w 2011 r. wyniósł  1 078 tys. zł. Oznacza to, że aby nie powiększać zadłużenia, na poziomie operacyjnym szpital powinien mieć w kolejnych latach przychody wyższe o ponad 1 mln zł od dochodów.
Czy jest to realne? Nic nie wskazuje na to aby mogła się poprawić rentowność umów z NFZ a więc oczywistym staje się pytanie czy możliwe jest osiągnięcie w kolejnych latach dodatniego wyniku finansowego szpitala, tak aby zapobiec jego bankructwu.
Nadszedł czas podejmowania trudnych decyzji. Konieczna jest restrukturyzacja szpitala i program naprawczy i to nie za rok lub dwa tylko za kilka tygodni. Czas działa na niekorzyść szpitala. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania to za kilka lat szpital będzie pewnie dalej funkcjonował, tylko że jego właścicielem nie będzie Powiat Trzebnicki.

Głos zabrał Starosta Robert Adach i ustosunkowując się do wypowiedzi radnego, powiedział m.in., że szpital będzie powiatowy, bo zgodnie z ustawą jeżeli szpital nie zostanie przekształcony w spółkę to stanie się jednostką powiatową i dłużnicy będą mieli dług w powiecie, będzie to dług powiatu. Nie ma takiej możliwości, by dłużnicy stali się właścicielem szpitala. Mówił, że szpital jest finansowany z NFZ i bez uzdrowienia sytuacji zakresie finansowania – nic się nie zmieni. Starosta mówił, że ma nadzieje, iż rozdział środków z NFZ zmieni się po sytuacji jaka miała miejsce na Górnym Śląsku.

Wkroczenie CBA – skończy się to rozdawanie kontraktów firmom prywatnym i zmniejszanie kontraktów podstawowym placówkom, które służą ratowaniu życia i zdrowia czyli szpitalom. Taki rozdział środków przez NFZ spowodował, przy zwiększonych kosztach – na wzrost których szpital nie ma wpływu, np. w wyniku zmian ustawowych. Powiedział, że zgadza się z oceną sytuacji ale nie zgadza się ze stwierdzeniem, ze Zarząd nic nie robi. Zarząd Powiatu Trzebnickiego na Dolnym Śląsku ma największą wiedzę merytoryczną na temat stanu ekonomicznego szpitali powiatowych. Mają miejsce dyskusje w tym zakresie. Mówił, że jest już interpretacja w zakresie VAT-u. Zarząd zbiera wszystkie informacje, by racjonalnie podjąć decyzje o przekształceniu. Jakie informacje są potrzebne? Należy wykonać audyt, pozyskać informacje o VAT, informacje o potencjalnej dotacji ze Skarbu Państwa na długi przejmowane przez powiat od szpitala oraz informacje o stracie z lat ubiegłych wynikającej z odpisu amortyzacyjnego – czy 30 milionów w bilansie otwarcia nowej spółki należy uwzględnić. Zarząd cały czas zajmuje się problemem przekształcenia szpitala, nie ma żadnego
zaniedbania.

Mówił, że decyzja o przekształceniu musi być w pełni świadoma i zapewnił, że radni będą mięć pełną wiedze na temat przekształcenia jeśli dojdzie do przekształcenia. Wyjaśnił finansowy mechanizm funkcjonowania szpitali: NFZ finansuje w 97%, przy czym koszty są wyższe od wpływów. Największe straty przynosi Interna, ale czy można się zdecydować na rezygnację z oddziału internistycznego i zostawić tylko oddziały wysokorentowe? Chyba nie. Są proste rozwiązania, na które niekoniecznie Rada winna się zdecydować. Powiedział, że jest pełen nadziei, że wydarzenia katowickie będą miały wpływ na finansowanie NFZ na Dolnym Śląsku, a na najbliższym konwencie Starostów będą pytania do dyrektor NFZ. Starosta mówił, ze osobiście zarzucał dyrektor, że daje kontrakty prywatnym firmom, a szpitalom zostawia tylko niskodochodowe procedury, na co Pani dyrektor odpowiedziała, ze jest wolny rynek. Jednak CBA w Katowicach stwierdziło, ze działania takie były niezgodne z ustawą.
Mówił, ze sugerował na konwencie starostów by iść do sadu przeciwko NFZ, bo w ustawie powiaty maja zapisane: dbałość o zdrowie populacji. Powiedział, że nic się nie przyspieszy, trzeba zebrać wszystkie informacje i po wakacjach podjąć decyzję. Zapewnił, ze Rada otrzyma pełną informacje z zakresu podejmowanych działań przez Zarząd Powiatu. Tu nie ma winy ani Starosty ani Zarządu, ani Rada – winien jest system, który pozwala z roku na rok, mimo zwiększonych kosztów funkcjonowania szpitala, zmniejszać kontrakt. Zakończył stwierdzeniem, ze nie ma mowy 0 likwidacji szpitala, dłużnik nie zostanie właścicielem szpitala ale zwróci się do powiatu po pieniądze.

Mówił, ze tak naprawdę dług liczy się do wpływów i gdy wpływy są w tym roku w wysokości … (tu Starosta zapytał 0 kwotę dyrektora szpitala Edwarda Puchale, który powiedział, ze jest w tym roku kontrakt jest na 24 miliony zł to jest o 6 milionów mniejszy niż dwa lata temu) …. to przy 30 milionowym kontrakcie spokojnie można 1 milion przeznaczyć na obsługę zadłużenia. Przypomniał, że Powiat zainwestował dwadzieścia parę milionów w szpital, czyli dużo więcej od kwoty długu, Szpital to otrzymał, zostało
podarowane, a to oznacza, że z tego oddziału rehabilitacyjnego, który kosztował 16 milionów zł powinien być taki dochód, by preferencyjny kredyt spłacić. Tak nie jest, bo płatnik NFZ płaci zbyt mało i uznaje, ze samorządy winny dopłacać. Starosta oświadczył, że ma nadzieję, że to się zmieni, będzie nowy szef NFZ, a Starosta ma olbrzymią determinację, aby doprowadzić do tego, by szpital wyszedł z długów i świadczył usługi na wysokim poziomie. W trakcie wypowiedzi Starosty sale obrad opuściła radna Joanna Wiraszka, godz. 14.55.

Radny Krzysztof Głuch ponownie zabrał głos i wyjaśnił, że jego analiza odnosiła się do sytuacji, gdy szpital zostanie przekształcony w spółkę komercyjną, bo Rada w lutym podjęła uchwałę o przekształceniu szpitala.  Dodał, że w jego wywodzie nie chodziło o przypisanie winy ale na wskazanie sytuacji, że kontynuowanie obecnej tendencji doprowadzi po przekształceniu, że zadłużenie przerośnie wartość szpitala i te 20 milionów zainwestowane przez Powiat może być stracone. Może być tak, ze długi szpitala pochłoną szpital. Powtórzył, że mówi 0 sytuacji po przekształceniu. Przewodniczący Rady Marek Koliński przypomniał, ze podjęta przez Radę uchwała wyraża zgodę na przekształcenie szpitala, nie było wyznaczonego terminu i prace ciągle trwają.

 

na podstawie protokołów z sesji Rady Powiatu Trzebnickiego IV kadencji – ciąg dalszy nastąpi

Zarząd Powiatu Trzebnickiego IV kadencji:

1. Robert Adach
2. Arkadiusz Poprawa
3. Joanna Wiraszka
4. Józef Wnęk
5. Zygmunt Wojciechowski

Rada Powiatu Trzebnickiego IV kadencji:

1. Adach Robert
2. Brewka Andrzej
3. Cybulska Renata
4. Cymerman Ryszard
5. Głuch Krzysztof
6. Koliński Marek
7. Matusiak Małgorzata
8. Okuniewicz Piotr
9. Orzechowska Magdalena
10. Poprawa Arkadiusz
11. Sokołowski Tomasz
12. Szkaradziński Mariusz
13. Wiraszka Joanna
14. Wnęk Józef
15. Wojciechowski Zygmunt
16. Wojtkowiak Ryszard
17. Wysocki Waldemar
18. Zarentowicz Sławomir
19. Zdziarski Jan

Prezydium Rady:
Koliński Marek – Przewodniczący Rady Powiatu
Cybulska Renata – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Wysocki Waldemar – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum