Podziel się:

Sołectw@ w sieci – ogólnopolski konkurs na stronę internetową sołectwa

piątek 26th, Kwiecień 2013 / 15:21 Autor:

     23 wsie z województwa dolnośląskiego zgłosiły akces do I edycji konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, na najlepszą wiejską stronę internetową.
Aż 7 z nich: Czeszów, Kryniczno, Malin, Nowy Dwór, Osolin, Pęgów i Wysoki Kościół leży na terenie powiatu trzebnickiego.
Trzy sołectwa, które stanęły do rywalizacji: Kryniczno, Malin i Wysoki Kościół należą do gminy Wisznia Mała.

     Konkurs jest podzielony na 2 etapy: eliminacje i finał. Na etapie eliminacji Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora będzie poddawać ocenie następujące cechy strony przyznając oceny 1-10 gdzie 1 jest oceną najniższą a 10 oceną najwyższą:

 • ilość odwiedzin
 • ilość linków z innych stron
 • ilość funkcjonalności
 • aktualność informacji
 • interaktywność
 • wiek strony
 • możliwości kontaktu z autorami
 • wiedza na temat swojej strony

     Komisja konkursowa wyłoni miejsca 1-3 na dane województwo na podstawie średnich ocen cząstkowych w poszczególnych kategoriach.
W przypadku, gdy najwyższą liczbę punktów otrzyma więcej niż jedna strona internetowa decydujący głos będzie miał przewodniczący Komisji Konkursowej.
Miejsca pierwsze z danego województwa przechodzą do finału.
Podczas posiedzenia jury konkursowe dokona wyboru miejsc 1-3. Prace oceniane będą pod względem estetycznym oraz merytorycznym z uwzględnieniem karty oceny z etapu eliminacji
Jury konkursowe będzie obradować w składzie:

 • Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – senator Ireneusz Niewiarowski
 • Przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
 • Przedstawiciel Związku Województw RP
 • Przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się społeczeństwem informacyjnym na wsi
 • Przedstawiciel środowiska agencji reklamowych
 • Redaktor naczelna Gazety Sołeckiej – Joanna  Iwanicka

Terminarz:

 • 1-30.04 - wybór finalistów zgodnie z kryteriami oceny
 • do 31.05.2013 r. – ocena stron internetowych finalistów przez jury konkursowe
 • czerwiec 2013 r. – ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród w Senacie

Więcej na:

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum