Podziel się:

Środki finansowe sołectwa to nie tylko to co z gminnego stołu spadnie

środa 09th, Luty 2011 / 18:38 Autor:

Finanse Sołectwa     Za Gazetą Sołecką: Sołectwo może gospodarować środkami finansowymi pochodzącymi z kilku źródeł:

  1. z dochodów pochodzących z zarządzania mieniem komunalnym,
  2. z korzystania z praw rzeczowych do tzw. mienia gminnego czyli do tzw. starego mienia gromadzkiego a także ze wspólnot gruntowych,
  3. z przychodów z własnej działalności np. z organizacji imprez, festynów, loterii, dożynek, z wynajmu i dzierżawy lokali, z działalności wydawniczej,
  4. z transferów finansowych pochodzących z budżetu gminy,
  5. z grantów pochodzących z funduszy krajowych i zagranicznych, głównie unijnych,
  6. z darowizn.


Źródło: Gazeta Sołecka

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum