Podziel się:

Wywóz szamba i nieczystości płynnych.

środa 03rd, Luty 2010 / 15:41 Autor:

Usługi Asenizacyjne – wywóz nieczystości ciekłych.

Konkurencyjne ceny, umowa o wywóz ścieków na życzenie Klienta. Zapraszamy.

Sylwia Owsiańska, Malin, ul. Akacjowa 1; 55-114 Wisznia Mała

tel. 0-71 312 36 11 tel. kom. 665 814 904; 794 374 963

 

wywoz-szamba

 

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Rozdział 3

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Art. 5.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

Art. 6.

1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum