Podziel się:

Wielkanocne tradycje i obyczaje – konkurs plastyczny OKSiR-u w Wiszni Małej

wtorek 15th, Marzec 2011 / 14:38 Autor:

Konkurs plastyczny     Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Wielkanocne tradycje i obyczaje”. Przedmiotem konkursu są: ozdoba na stół wielkanocny lub kartka wielkanocna.  Konkurs adresowany jest do: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych z terenu gminy Wiszni Mała.
     Organizatorzy mają nadzieję, że wykonanie stroików wielkanocnych oraz projektowanie świątecznych kartek sprawi dzieciom i młodzieży wiele radości, pobudzi wyobraźnię, zachęci do plastycznych działań, przyczyni się do rozwoju artystycznych uzdolnień a przede wszystkim przybliży zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych.
     Prace należy dostarczyć do 14.04.2011r. do siedziby OKSiR Wisznia Mała. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!

REGULAMIN
Konkursu Plastycznego
„Wielkanocne tradycje i obyczaje”

I. ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

II. CELE KONKURSU:

 • kultywowanie Wielkanocnej tradycji;
 • kultywowanie obrzędów ludowych związanych ze świętami wielkanocnymi;
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży;
 • zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym;
 • promowanie młodych talentów plastycznych.

III. TEMATYKA PRAC: związana z wielkanocnymi tradycjami, obrzędami religijnymi, rodzinnymi oraz ludowymi- tradycje i współczesność.

IV. PRZEDMIOT KONKURSU:

 • kartka wielkanocna (wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej. Tematyka prac związana jest z wielkanocnymi tradycjami, obrzędami religijnymi, rodzinnymi oraz ludowymi – tradycje i współczesność)
 • ozdoba na stół wielkanocny (inspiracją mogą być wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy (na przykład: święcenie palm wielkanocnych, potraw, malowanie pisanek).

V. KRYTERIUM OCENY PRAC:

 • samodzielność wykonania (w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym, organizator dopuszcza pomoc w przygotowaniu prac przez osoby dorosłe);
 • nawiązanie do tradycji wielkanocnych, wierzeń religijnych i ludowych;
 • staranność wykonania;
 • wrażenie artystyczne.

Na konkurs można nadesłać maksymalnie 2 ozdoby jednego autora wykonane dowolną techniką. Praca musi być przestrzenna tj. wykończona z każdej strony.

VI. KATEGORIE WIEKOWE:Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych z terenu gminy Wisznia Mała. Konkurs został podzielony na cztery kategorie wiekowe:

 •  dzieci w wieku przedszkolnym;
 • uczniowie klas 1 – 3;
 • uczniowie klas 4 – 6;
 • uczniowie gimnazjum;
 • świetlice środowiskowe.

VII. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Prace na konkurs należy dostarczyć do 14 kwietnia 2011r. do siedziby Ośrodka Kultury
  Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.
 2. Każda praca powinna posiadać dołączoną kartę zgłoszeń według wzoru.
  Kartę należy pobrać ze strony internetowej www.oksir.wiszniamala.pl.
 3. Oceny prac dokona profesjonalne jury.
 4. Jury przyzna 3 nagrody główne w każdej kategorii wiekowej z podziałem tematycznym prac.
 5. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie.
 6. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas Jarmarku Wielkanocnego w dniu 17.04.2011r. w Psarach (teren boiska przy Szkole Podstawowej).

Kartę zgłoszeń można pobrać również tutaj: Karta zgłoszeń

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum