Podziel się:

Wojewoda Dolnośląski zarzuca Radzie Powiatu Trzebnickiego naruszenie Konstytucji RP

środa 22nd, Lipiec 2015 / 14:32 Autor:

Trwa pat w powiecie trzebnickim. Dla tych co nie śledzą na bieżąco tego co się dzieje od kilku miesięcy w Radzie Powiatu Trzebnickiego, krótkie streszczenie:

 1. Po wyborach samorządowych, w Radzie Powiatu zasiadło 21 radnych, zawiązując dwie koalicje:
  - PiS i Skuteczni Dla Rozwoju Burmistrza Długozimy – 11 radnych
  - PO i Trzebnica Ponad Podziałami – 10 radnych
 2. Starostą został wybrany Waldemar Wysocki
 3. W skład Zarządu Powiatu weszli: Jerzy Trela, Sławomir Błażewski, Daniel Buczak oraz Jan Hurkot
 4. Tak niewielka różnica głosów pomiędzy koalicjami od samego początku przyczynia się  do bezpardonowej walki o władzę – wybory starosty zakończyły się wezwaniem policji i zarzutami sfałszowania wyborów.
 5. Przez cały czas w konflikt zaangażowane są niestety lokalne media, które jeszcze dodatkowo zamiast łagodzić – podgrzewają atmosferę.
 6. Po kilku miesiącach i paru jeszcze awanturach, Starosta traci większość w Radzie Powiatu.
 7. Role się odwracają – teraz PO i Trzebnica Ponad Podziałami ma większość – 12 radnych. PO i Trzebnica Ponad Podziałami przejmują władzę w Radzie Powiatu.
 8. Przewodniczącą Rady zostaje Małgorzata Matusiak. Nie można jednak odwołać Starosty i Zarządu Powiatu Trzebnickiego ponieważ do tego potrzeba jest, zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym co najmniej 3/5 głosów. Do odwołania brakuje jednego głosu.
 9. Konflikt narasta, z pewnością dlatego radna Marzanna Jurzysta-Ziętek pisze pod koniec maja list otwarty do radnych, nawołując w nim do zgody.
 10. To nic nie zmienia.

 

Nowa Rada Powiatu nie zgadzając się z decyzją Zarządu Powiatu o nieodpłatnym przekazaniu działki Gminie Trzebnica, podejmuje Uchwałę Nr X/41/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej zobowiązującej Zarząd Powiatu Trzebnickiego do podjęcia działań w celu unieważnienia umowy przekazania Gminie Trzebnica nieruchomości.

Wojewoda Dolnośląski w swoim Rozstrzygnięciu Nadzorczym z 16 lipca stwierdził, że Uchwała ta podjęta została z istotnym naruszeniem:

 • art. 12 pkt 4 oraz pkt 8 lit. a) ustawy o samorządzie powiatowym,
 • art. 58 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 

W dalszej części pisma Wojewoda poucza Radę, że żaden przepis prawa nie upoważnia Rady Powiatu Trzebnickiego do przyjmowania uchwał zobowiązujących Zarząd Powiatu do podejmowania działań w celu unieważnienia wcześniej zawartej umowy.

Co radni powinni zrobić w tej sytuacji? Może niech Bill Gates podpowie:

gates

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum