Podziel się:

Wysoki Kościół – wybory na sołtysa i do rady sołeckiej.

wtorek 01st, Luty 2011 / 20:18 Autor:

Wybory na sołtysaW dniu 11 lutego b.r. o godzinie 18.00 odbędą się w Wysokim Kościele wybory na sołtysa i rady sołeckiej.

Zapamiętaj: Do zakresu działań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz innych organów, a w szczególności :

  1. opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, tj. regulacji prawnych dotyczących tworzenia , łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy nazwy sołectwa, zmiana statutu sołectwa, przekazanie lub odebranie sołectwu składników majątkowych należących do gminy jako właściciela,
  2. występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,
  3. współpraca z radnymi, głównie przez ułatwienie im kontaktu z wyborcami,
  4. współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury fizycznej, porządku publicznego ochrony przeciwpożarowej,
  5. organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum