• bg1
  • bg2
  • bg3
  • bg4
backgrounds:
Wysoki Kościół

12 września, w świetlicy wiejskiej w Wysokim Kościele, o godz.18.00 odbędzie się zebranie , na którym omawiać będziemy sprawę podziału środków z funduszu sołeckiego.

Zapraszamy
Sołtys i Rada Sołecka

OGŁOSZENIE
W DNIU 15.03.2013 O GODZINIE 18:00
NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW WYSOKIEGO KOŚCIOŁA
Z WÓJTEM GMINY W SPRAWIE:
ŚMIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW!!!

Uchwała nr VI/XXVI/241/13 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wysoki Kościół została przegłosowana przez Radę Gminy Wisznia Mała i weszła w życie z dniem 30 stycznia 2013 r.
Z dokumentem można się zapoznać na stronie bip.wiszniamala.pl: LINK

OGŁOSZENIE
W DNIU 17.01.2013 O GODZINIE 18:00
NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW WYSOKIEGO KOŚCIOŁA
W SPRAWIE:
PODJĘCIA UCHWAŁY O SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI W RAMACH PROGRAMU ODNOWY WSI
Z dokumentem można zapoznać się tutaj: http://www.wiszniamala.net/wysokikosciol/?p=635